Pozwolenia

Dom Seniora „Tatrzańska Jesień” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami w podeszłym wieku.
Posiada wpis do Rejestru Wojewody Małopolskiego nr 43.

(Decyzja nr WP-III.9423.10.2013 z dnia 13.05.2013)