Pobyty długoterminowe

Celem systemu opieki naszego Domu jest:

– poczucie bezpieczeństwa
– atmosfera wzajemnego zaufania
– troska o mieszkańców i ich sprawy.

Zapewniamy:

W ramach wyposażenia obiektu:

W ramach opieki medycznej:

W ramach organizacji czasu wolnego:

Ponadto terapie:

DODATKOWO PŁATNE