Pobyty długoterminowe

Celem systemu opieki naszego Domu jest:

– poczucie bezpieczeństwa
– atmosfera wzajemnego zaufania
– troska o mieszkańców i ich sprawy.

Zapewniamy:

W ramach wyposażenia obiektu:

 • Miejsce w pokoju 1, 2 lub 3-osobowym dostosowanym do osób niepełnosprawnych z własnym węzłem sanitarnym, tv,
 •  Świetlica z kominkiem z dostępem do bieżącej prasy, książek i telewizji
 • Jadalnia
 • Sala rehabilitacyjna,
 • Gabinet lekarski, pielęgniarski
 • Pełne wyżywienie (5 posiłków dziennie) z uwzględnieniem diet
 • Pranie odzieży
 • Stała posługa duszpasterska i msza  święta w Kaplicy
 • Ogród
 • Biblioteczka

W ramach opieki medycznej:

 • 24-godzinna opieka pielęgniarska wraz z koniecznymi drobnymi zabiegami
 • podstawowa opieka medyczna sprawowana przez lekarza rodzinnego
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 • zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne stosowne do wieku i stanu pensjonariuszy
 • zajęcia gimnastyczne wykonywane codziennie – kinezyterapia czyli leczenie ruchem, ćwiczenia aerobowe oraz ćwiczenia o charakterze sensomotorycznym jak joga a także ćwiczenia oporowe(z taśmą).
 • pomoc w zaopatrzeniu w leki
 • dostęp do środków higieny osobistej

W ramach organizacji czasu wolnego:

 • organizacja Świąt i urodzin oraz nieograniczony kontakt z rodziną,
 • spacery
 • projekcie filmów
 • gry i zabawy (wieczorki taneczne)
 • możliwość dowozu na baseny termalne (znajdujące się w bliskim sąsiedztwie)

Ponadto terapie:

 • muzykoterapia
 • terapia zajęciowa: warsztaty i sekcje zainteresowań
 • zajęcia rekreacyjno-kulturalne: spotkania z ciekawymi ludźmi, występy artystyczne, wspólne czytanie książek i rozwiązywanie krzyżówek.

DODATKOWO PŁATNE

 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • transport do poradni specjalistycznych i na basen
 • usługi fryzjerskie